Geschiedenis

Voor de Eerste Wereldoorlog had Herent slechts enkele “belangrijke” verenigingen, met name de eeuwenoude maar zichzelf overlevende Sint-Sebastiaansgilde, de in 1856 gestichte fanfare en de zangmaatschappij De Eendracht, die in 1869 ontstaan is.

In 1910 kwam daar toevallig een toneelvereniging bij. Op een zondag in juni werd er in de omgeving van het station een wielerwedstrijd georganiseerd. In afwachting van de aankomst werd er in het café bij Spruit – later drukkerij Lamine – menig pils gedronken en over alles en nog wat gepraat. Toen op zeker ogenblik over toneel gesproken werd, stelde iemand voor zelf een toneelmaatschappij op te richten. Dit idee werd de zondag daarop in concrete daden omgezet en “Trouw & Moed” was geboren.

De bestuursleden namen hun taak ernstig op. Zo noemden ze hun kring in hun eerste programmablad “Maatschappij van Tooneel en Letterkunde” en beraadden ze zich lang over de naam van hun vereniging.

Met de leuze “Trouw en Moed” kozen ze niet alleen een roepnaam, maar legden ze tevens een programma vast: Trouw aan de vereniging en Moed in het werk om van de vereniging een amateurtoneelmaatschappij van eerste rang te maken.

Tijdens een bepaalde periode werden er in de winter zang – en toneelavonden ingericht samen met de Koninklijke Zangmaatschappij De Eendracht die heeft bestaan tot het jaar 1969

De voorstellingen gingen afwisselend door in “De Oude Tijd”(Nu “Den Ouden Tijd” naast Den Travoo) en in “De Vlaamsche Schouwburg” bij Stoffel(O.-L.-Vrouwplein). Later werd “Den Ouden Tijd” hun vaste stek maar deze was half de jaren ’80 in zo een slechte staat dat repetities en voorstellingen niet meer mogelijk waren. Vanaf Maart 1986 verhuisde de voorstellingen van zaal Den Ouden Tijd(Station Herent) naar de parochiezaal van Herent in de Van Bladelstraat. Doordat de parochiezaal later verkocht werd aan de School kon deze niet langer gebruikt worden en was Trouw en Moed weer opzoek naar een nieuwe locatie. Sinds december 2002 is de vaste stek van Trouw en Moed de Parochiezaal in Winksele-Delle geworden. Dankzij de goedwil van de zaalverantwoordelijken konden we deze zaal uitrusten naar onze noden. Zo kon na enkele voorstellingen onze lichtbrug definitief blijven hangen, konden er kabels in het plafond getrokken worden, werd er boven de toog een uil voor techniek voorzien en een trap geinstalleerd.

Ondertussen meer dan 110 jaar later staat Trouw en Moed er nog steeds. En hoe! Ondanks alle moeilijkheden eigen aan een veranderende maatschappij weet Trouw & Moed meestal nog steeds twee produkties per jaar te brengen.

Het toneel, de stukken, het toneelspel en de vereniging zelf kende gedurende al die jaren een hele gedaanteverwisseling maar de essentie – namelijk trachten goed toneel op de planken brengen ten bate van Herent – groot en klein – is blijven bestaan.