De Luizenval

Regie

Werner Mertens

Auteur

Benny Baudewyns

Spelers

Korte Inhoud

Onze wereld vandaag is er één waarin de televisie een steeds belangrijkere plaats inneemt. Organisators van buitenhuisactiviteiten kunnen er van meerspreken. De auteur van het stuk, dat u vandaag wordt voorgesteld, meent een mogelijke oplossing te hebben gevonden. We laten hem zelf even aan het woord over het stuk: “het is vrij ongewoon in zijn genre. Het is een vrij gewelddadige sensatie-thriller, die bovendien op een vrij ongewone lokatie plaats vindt, namelijk een toiletruimte van een ministerie. Aangezien er bij mijn weten op toneelgebied zo geen stukken bestaan, vond ik het een leuk idee om zo’n stuk te schrijven. We worden op televisie overspoeld met dergelijke feuelletons, waarom niet eens in theater?” Gelijkenissen met de bekende nederlandse film van weleer “De lift” zijn ook niet uit de lucht. Kortom een nogal bloederig verhaal met een tikkeltje humor en vol speciale effecten, waarbij getracht wordt om voor één keer ‘film’ op de planken te brengen. Niet toevallig denk je bij de titel aan dat andere fameuze verhaal van Agatha Christie. Want ook daar draait alles rond de vragen: wie en waarom? De gekende ‘Whodunit”-verhalen in een hedendaags kleedje gegoten dus. Het verhaal dan: op een onverklaarbare wijze komen een aantal mensen, heel veel zelfs, om het leven. Wie is de moordenaar? Of is het een moordenares? Wat is zijn of haar reden of motief? De antwoorden op al die vragen komt u zo dadelijk zelf allemaal te weten. Als u tenminste de detective in u laat meespelen. Laat u echter niet op het verkeerde been zetten, want anders bent u misschien het volgende slachtoffer… Ik wens u een spannende theateravodn toe.

Foto’s