De nonnen van Navarone

Regie

Pol Anrys

Auteur

Anton Klee

Spelers

Korte Inhoud

Zuster Clara, zuster Theresia, zuster Hyacintha, zuster Nana en zuster Helena vormen samen de nonnen van Navarone, een wat kleurloos groepje verburgerlijkte nonnen. Zuster Clara, de priores, heeft echter heimwee naar de tijden van vroeger, toen een non nog een non was. Een non straalde toen nog iets uit, had iets te betekenen. Mits enige moeite kan zij haar medezusters ervan overtuigen om een stap naar het verleden terug te zetten, terug naar de traditionele kledij, de strenge regels en gebruiken van toen. Met vallen en opstaan beginnen de nonnen van Navarone aan hun “nieuwe” leven, maar al vlug blijkt dit voor de meeste zusters heel wat moeilijker te gaan dan ze zelf hadden verwacht. Maar zuster Clara is onverzettelijk en driijft haar wil door. Pater Camillus, “Kamiel” voor de vrienden, en pater Victor, trouwe bezoekers van de nonnen worden geconfronteerd met die “nieuwe” levensstijl en vallen van de ene verrassing in de andere. Vooral pater Camillus heeft heel wat moeite met de houding van z’n “vriendin” Clara en weert zich als een duivel in een wijwatervat om alles terug zijn gewone gang te laten gaan

Foto’s